JHP spol. s r.o.
Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10
E-mail: jhp@jhp-mosty.cz
T: +420 272 701 667
T: +420 272 701 763
F: +420 272 701 701
IČ: 45798290
DIČ: CZ45798290
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10331


Stavební společnost JHP spol. s r.o. působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992.
Hlavní náplní společnosti je dodávka dopravních a inženýrských staveb se zaměřením na rekonstrukce a výstavbu mostních objektů. Dle poptávky trhu pak v menším rozsahu realizuje i stavby vodohospodářského a pozemního stavitelství.

Pro realizace staveb JHP spol. s r.o. rovněž nabízí předpínaní konstrukcí, dodávku ložisek a dilatačních závěrů včetně montáže, navrhování dočasných podpěrných konstrukcí s možností realizace.

Společnost JHP spol. s r.o. má zavedený integrovaný systém řízení zahrnující :

  • Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
  • Systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
Nahoru